Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 02.10.2015

8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Iesniegšanas termiņš: 06-10-2015 - 06-11-2015

Vērtēšanas termiņš: 07-11-2015 - 08-02-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi