Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 18.07.2016

8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana (atkārtoti)

Iesniegšanas termiņš: 20-07-2016 - 19-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 20-08-2016 - 21-10-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi