Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 08.07.2016

9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Iesniegšanas termiņš: 12-07-2016 - 10-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 11-08-2016 - 12-10-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi