Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 08.07.2016

9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti

Iesniegšanas termiņš: 12-07-2016 - 10-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 11-08-2016 - 12-10-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi