Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 24.08.2015

9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

Iesniegšanas termiņš: 26-08-2015 - 25-09-2015

Vērtēšanas termiņš: 26-08-2015 - 25-10-2015

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atlase beigusies bez rezultāta

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi