Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 28.08.2015

9.2.2.1. Deinstitucionalizācija

Iesniegšanas termiņš: 01-09-2015 - 30-09-2015

Vērtēšanas termiņš: 01-10-2015 - 02-11-2015

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta 2015. gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”

Apstiprinātie projektu iesniegumi