Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.07.2018

9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

Iesniegšanas termiņš: 20-07-2018 - 20-09-2018

Vērtēšanas termiņš: 21-09-2018 - 20-12-2018

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

19.07.2018. paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

02.08.2018. seminārs

! Precizējot atbildi uz 02.08.2018. seminārā uzdoto jautājumu par projekta īstenošanas uzsākšanu: saskaņā ar Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumu Nr. 291 32. punktu pasākuma ietvaros projektu īsteno ne ilgāk par 18 mēnešiem un to īsteno no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Plānots, ka līgumi par projektu īstenošanu tiks slēgti 2019. gada februārī / martā.

 

Programmas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas nosacījumi
Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, projekta iesnieguma iesniegšanu e-vidē un projektu iesniegumu vērtēšanu
Semināra videoieraksts

Informatīvie materiāli

Statistikas dati par bērniem ar invaliditāti
Atbildes uz interesentu jautājumiem (14.09.2018.)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi

 

 

 

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi