Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 24.05.2022

9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 3.kārta

Iesniegšanas termiņš: 26-05-2022 - 29-06-2022

Vērtēšanas termiņš: 30-06-2022 - 29-09-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.634 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.291 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi”, 2022.gada 20.oktobrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” (turpmāk - pasākuma) trešās projektu iesniegumu atlases kārtas atlases nolikumā, palielinot pieejamo publisko finansējuma apmēru un precizējot finansējuma sadalījums starp finansējuma saņēmēja mērķa grupām.

Atlases nolikumā precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

 

26.05.2022. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

21.10.2022. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Anitu Čāčus: tālr. 27056689, e-pasts anita.cacus@cfla.gov.lv vai Ingunu Arāju: tālr.27078647, e-pasts inguna.araja@cfla.gov.lv,  vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

Informatīvie materiāli

07.06.2022. seminārs

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi