Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 24.05.2022

9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 3.kārta

Iesniegšanas termiņš: 26-05-2022 - 29-06-2022

Vērtēšanas termiņš: 30-06-2022 - 29-09-2022

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

 

26.05.2022. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Anitu Čāčus: tālr. 27056689, e-pasts anita.cacus@cfla.gov.lv vai Ingunu Arāju: tālr.27078647, e-pasts inguna.araja@cfla.gov.lv,  vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

Informatīvie materiāli

07.06.2022. seminārs

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi