Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 19.02.2019

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārta (ģimenes ārstu prakšu attīstība)

Iesniegšanas termiņš: 25-02-2019 - 24-04-2019

Vērtēšanas termiņš: 25-04-2019 - 24-07-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniegums jāsagatavo elektroniski ES fondu projektu e-vidē un veidlapas publicētas informatīvi! 

Jautājumus par projektu sagatavošanu lūdzam sūtīt: karina.visikovska@cfla.gov.lv, agija.bistere@cfla.gov.lv , tālrunis: 20019248, 26007911.

UZMANĪBU!

NEKĻŪSTI PAR KRĀPNIEKU UPURI!

Projektu iesniedzējiem NAV saistoši datortehnikas vai citu preču piedāvājumi, kas pašreiz reklāmas nolūkos masveidā tiek izsūtīti uz ģimenes ārstu e-pastiem.

 

Visa ar projektu sagatavošanu un iesniegšanu saistītā dokumentācija - atrodama šai sadaļā.

 

11.04.2019. sadaļā “Palīgmateriāli” pievienots papildināts ģimenes ārstu prakšu sadarbības līgums

 

 

 

Dokumenti un materiāli

 

22.02.2019. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

 

Palīgmateriāli

 

 

06.03.2019. seminārs

Semināra VIDEO - ŠEIT

 

Prezentācijas semināriem: 

Vispārējie nosacījumi atbalsta saņemšanai 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.kārtas ietvaros

 

Agnese Tomsone, Veselības ministrijas ES fondu ieviešanas uzraudzības departamenta direktore, ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja

 

Projekta iesnieguma sagatavošana:

  • projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana;
  • projekta iesnieguma iesniegšana KP VIS vidē;

 

Projektu iesniegumu vērtēšana

 

 

Agija Bistere, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja

Karina Visikovska, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases vecākā eksperte 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu

Apstiprinātie projektu iesniegumi