Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 30.10.2023

15.1.1. Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā

Iesniegšanas termiņš: 31-10-2023 - 15-11-2023

Vērtēšanas termiņš: 16-11-2023 - 01-12-2023

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas un 15.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā" īstenošanas noteikumi

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi