Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 22.09.2021

2.1.2. Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē

Iesniegšanas termiņš: 22-09-2021 - 29-10-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Laugali – Volbaku (tālrunis: 20380275, elektroniskā pasta adrese: sintija.laugale-volbaka@cfla.gov.lv), vai sūtīt jautājumu uz: pasts@cfla.gov.lv.

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi