Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 22.09.2021

2.1.2. Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē

Iesniegšanas termiņš: 22-09-2021 - 29-10-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Laugali – Volbaku (tālrunis: 20380275, elektroniskā pasta adrese: sintija.laugale-volbaka@cfla.gov.lv), vai sūtīt jautājumu uz: pasts@cfla.gov.lv.

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi