Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.02.2022

3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 28-02-2022 - 28-04-2022

Vērtēšanas termiņš: 29-04-2022 - 29-07-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 10.maija noteikumiem Nr.275 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.35 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” īstenošanas noteikumi”, 2022.gada 19.maijā ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3.pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” ceturtās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikuma veidlapā “Apliecinājums par projekta iesniedzēja atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību”;
  • 2.pielikumā “3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” ceturtā projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

Atlases nolikumā un tā pielikumos precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Laugali-Volbaku tālr. 20380275, e-pasts: sintija.laugale-volbaka@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz: info@cfla.gov.lv

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi