Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 10.01.2018

3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija

Iesniegšanas termiņš: 12-01-2018 - 12-02-2018

Vērtēšanas termiņš: 13-02-2018 - 13-04-2018

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi