Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 26.08.2022

4.2.2. (13.1.3.1.) Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 5. kārtas papildu uzsaukums

Iesniegšanas termiņš: 29-08-2022 - 30-09-2022

Vērtēšanas termiņš: 01-10-2022 - 30-12-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 31.08.2022. veikusi tehniskus precizējumus atlases nolikuma 7.pielikumā “Primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums” un paraugā. Precizējumi nemaina pēc būtības dokumentu saturu, tajos ir novērstas tehniskas neprecizitātes.

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv.  

Informācija un pieteikšanās 06.09.2022. semināram: šeit

Dokumenti un materiāli

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

29.08.2022. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

Papildu materiāli

 

06.09.2022. vebinārs

Prezentācijas: 

 

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi