Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.12.2021

4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 10-12-2021 - 29-04-2022

Vērtēšanas termiņš: 30-04-2022 - 29-07-2022

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi