Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 05.04.2017

5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana - 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 07-04-2017 - 06-07-2017

Vērtēšanas termiņš: 07-07-2017 - 06-10-2017

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 15.06.2017 ir veikti grozījumi Darbības programmas ““Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi