Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 18.06.2020

5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 2. uzsaukums

Iesniegšanas termiņš: 19-06-2020 - 20-07-2020

Vērtēšanas termiņš: 21-07-2020 - 30-12-2020

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi