Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 30.09.2016

5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās

Iesniegšanas termiņš: 03-10-2016 - 06-01-2017

Vērtēšanas termiņš: 07-01-2017 - 06-04-2017

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi