Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.12.2021

5.6.2. (13.1.3.3.) Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, 4.kārta

Iesniegšanas termiņš: 10-12-2021 - 10-03-2022

Vērtēšanas termiņš: 11-03-2022 - 10-06-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.645 42.punkta nosacījumus, šajā atlases kārtā projekta iesniegumā neplāno tādas darbības un izmaksas, uz kurām attiecināma valsts atbalsta sniegšana komersantam attiecībā uz reģionālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu, 14.pantu.

 

Dokumenti un materiāli

 

 Jautājumu gadījumā par atlasi lūdzam sazināties ar Ilzi Blumbergu: tālr. 20394761, e-pasts: ilze.blumberga@cfla.gov.lv,  vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv.

Jautājumu gadījumā par Izmaksu un ieguvumu analīzi lūdzam sazināties ar Lauru Ausmani: tālr. 20043974, e-pasts: laura.ausmane@cfla.gov.lv  vai Jāni Pērkonu: tālr. 26807762, e-pasts: janis.perkons@cfla.gov.lv

 

 

Palīgmateriāli:

 

27.01.2022. seminārs

Prezentācijas:


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas:

 

Būvniecības valsts kontroles biroja:

 

Labklājības ministrijas:

 

Finanšu ministrijas:

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi

 

MK rīkojums

Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros


Apstiprinātie projektu iesniegumi