Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 08.07.2016

9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Iesniegšanas termiņš: 12-07-2016 - 22-09-2016

Vērtēšanas termiņš: 23-09-2016 - 30-12-2016

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2016. gada  30. decembrim ir pagarināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” projektu iesniegumu atlases ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu:  līdz 2016. gada 22. septembrim pašvaldībām un līdz 2016. gada 13. oktobrim Slimību profilakses un kontroles centram.

Vēršam uzmanību, ka, pagarinot izsludinātās projektu iesniegumu atlases termiņu, attiecīgi projekta iesniedzējam samazinās laiks, kurā ar Veselības ministriju un sadarbības iestādi saskaņot projekta gada plānu, kas iesniedzams 10 darbadienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Lai mazinātu risku savlaicīgi (ar 2017.gada 1.janvāri) uzsākt kvalitatīvu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu, aicinām projektu iesniedzējus sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus pēc iespējas ātrāk, negaidot noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņu. Ņemot vērā to, ka pasākuma ietvaros ir izsludināta ierobežota projektu iesniegumu atlase, sadarbības iestāde var katru projektu iesniegumu izvērtēt un apstiprināt atsevišķi, negaidot visu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datumu.

Dokumenti un materiāli

 

Informatīvie materiāli

Prezentācijas (13.07.2016. seminārs):

Vispārējie nosacījumi atbalsta saņemšanai 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros
Dalībnieku uzskaite projektu pasākumos atbilstoši ESF Regulas prasībām

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības

Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu
Iepirkumu plānošana
Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā
Iepikumā biežāk pieļautās kļūdas
Projektu praktiskā ieviešana: izmaksas, pamatojošie dokumenti

 

Semināra video (13.07.2016.) pieejams LPS mājas lapā

Uzdotie jautājumi un atbildes

Ar projektu īstenošanu saistītus jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: veselibasprojekti@cfla.gov.lv

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas sadaļā "Uzdotie jautājumi un atbildes".

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi