Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 01.12.2021

13.1.5. Atveseļošanās pasākumi veselības nozarē (9.3.2. -1. kārtas 3. apakškārta)

Iesniegšanas termiņš: 06-12-2021 - 07-02-2022

Vērtēšanas termiņš: 08-02-2022 - 07-05-2022

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"


Apstiprinātie projektu iesniegumi