Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 07.11.2022

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 4. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)

Iesniegšanas termiņš: 22-11-2022 - 23-01-2023

Vērtēšanas termiņš: 24-01-2023 - 23-03-2023

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniegums jāsagatavo elektroniski ES fondu projektu e-vidē un veidlapas publicētas informatīvi! 

Projekta iesniegumam pievienojamā veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai jāsagatavo Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  https://eds.vid.gov.lv/Piemērs de minimis veidlapas aizpildīšanai.

Dokumenti un materiāli

 

Palīgmateriāli

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Jautājumus par projektu sagatavošanu lūdzam sūtīt: karina.visikovska@cfla.gov.lv (tālrunis: 20019248),  elvira.prokofjeva@cfla.gov.lv, tālrunis: (27072590).  

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra  noteikumi Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi