Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 26.06.2020

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 2. apakškārta (primārās aprūpes centru attīstība)

Iesniegšanas termiņš: 02-07-2020 - 01-10-2020

Vērtēšanas termiņš: 02-10-2020 - 04-01-2021

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Saskaņā ar MK noteikumu 49.punktā noteikto Veselības ministrija nosaka un publicē savā tīmekļvietnē to pašvaldību sarakstu, kuras var nodrošināt MK noteikumu 48.3.apakšpunktā minēto primārās aprūpes centru attīstības pilotprojektus, t.i., projektu atlasē tiks atbalstīti tikai tie projekta iesniedzēji (pašvaldības), kas noteikti Veselības ministrijas rīkojumā.

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu

Apstiprinātie projektu iesniegumi