Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.10.2017

1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 24-10-2017 - 31-12-2021

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 07.10.2021. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”  trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums), kurā precizēts pieejamais finansējuma apjoms, precizēts atlases nolikuma 5.punkts un atlases nolikums papildināts ar 6.1. punktu.

Izmaiņas veiktas atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos.

Trešās atlases kārtas ietvaros plānotais kopējais publiskais attiecināmais finansējums  ir 10 678 517 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 076 739 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums  1 601 778 euro apmērā.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 29.04.2021. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”  trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums), kurā precizēts pieejamais finansējuma apjoms un redakcionāli precizēts atlases nolikuma 36.punkts.

Izmaiņas veiktas atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos.

Trešās atlases kārtas ietvaros plānotais kopējais publiskais attiecināmais finansējums ar saimniecisku darbību nesaistītiem un ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem ir 11 118 517 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 450 739 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums  1 667 778 euro apmērā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbilstoši atlases nolikumam projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ar saimniecisko darbību saistītiem projektu iesniegumiem ir noslēdzies 28.02.2021..

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) paziņo, ka 24.09.2019. ir veikti grozījumi 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā, precizējot pieejamo finansējuma apjomu.

Izmaiņas veiktas atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos.

Trešās atlases kārtas ietvaros plānotais kopējais publiskais attiecināmais finansējums ar saimniecisku darbību nesaistītiem un ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem ir 14 434 520 eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 12 269 342 eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2 165 178 eīro apmērā. Līdz Eiropas Komisijas lēmumam par prioritārajam virzienam “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” ERAF noteiktā snieguma ietvara izpildi 3.kārtā pieejamais kopējais publiskais attiecināmais finansējums nepārsniedz 9 934 520 eiro, ko veido ERAF finansējums 8 444 342 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 490 178 eiro.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi