Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 19.10.2018

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 22-10-2018 - 22-11-2018

Vērtēšanas termiņš: 23-11-2018 - 22-02-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Informatīvu atbalstu par projekta iesnieguma sagatavošanas jautājumiem var saņemt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, piesakoties uz individuālām konsultācijām vai sūtot jautājumus uz atlase@cfla.gov.lv.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 30. oktobrī ir veikusi tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 10.pielikumā “Kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartforma”;
  • 7.pielikumā “Nozares sadarbības partneru saraksts”.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi