Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 01.04.2016

2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība

Iesniegšanas termiņš: 05-04-2018 - 15-07-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2021. gada 24. maijā ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma 2.kārtas projektiem projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā - tas pagarināts līdz 2021. gada 15. jūlijam (ieskaitot).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2021 .gada 26. martā ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma 2.kārtas projektiem projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā - tas pagarināts līdz 2021. gada 31. maijam (ieskaitot).

 

2020. gada 10. decembrī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma 2.kārtas projektiem projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā - tas ir pagarināts līdz 2021.gada 30.martam (ieskaitot).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2020.gada 29.maijā ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma 2.kārtas projektiem projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā - tas pagarināts līdz 2020.gada 30.decembrim (ieskaitot)

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 30. oktobrī ir veikti grozījumi  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikuma 2. kārtas projektiem 1. pielikuma “Projekta iesnieguma veidlapa” 1.-4. pielikumā un 2. pielikumā “2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika 2. kārtas projektiem”.

 

 

Dokumenti un materiāli

Atkārtota projektu iesniegumu atlase – 2. kārtas projektiem
 

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Laugali-Volbaku: tālr. 20380275, e-pasts: sintija.laugale-volbaka@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv
 

Informatīvie materiāli  

Jautājumi un atbildes (14.01.2021.)
Izmaksu pamatojuma piemērs

 

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam

 

Projektu iesniegumu atlase – 1. kārtas projektiem (noslēgusies)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi