Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 02.03.2020

3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 05-03-2020 - 05-09-2020

Vērtēšanas termiņš: 06-09-2020 - 05-12-2020

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Madaru Zamarinu: tālr. 26802187, e-pasts madara.zamarina@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz info@cfla.gov.lv. 

 

2020. gada 16. aprīlī ir veikti grozījumi  3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā un tā 4.pielikumā “Projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”, t.sk. pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 5. septembrim.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi