Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 31.01.2017

5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība

Iesniegšanas termiņš: 02-02-2017 - 28-04-2017

Vērtēšanas termiņš: 29-04-2017 - 29-07-2017

Atlases veids: Atklāta

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"   

 

Atbildes uz jautājumiem

 Seminārs 2.03.2017.

Semināra VIDEO 
Atbalstāmās darbības un izmaksas, vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai;
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošana;
Izmaksu un ieguvumu analīzes būtiskākie principi valsts atbalsta prasību nodrošināšanai.

Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē un projektu iesniegumu vērtēšana

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi