Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 20.10.2021

5.2.1.2. (13.1.3.2.) Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija, 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 20-10-2021 - 22-11-2021

Vērtēšanas termiņš: 23-11-2021 - 23-12-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra noteikumiem Nr.741 “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30.augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma pārstrāde un reģenerācija” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka avansa maksājuma pieejamību 40% apmērā no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma,

2021.gada 15.novembrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 5.pielikums “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi