Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 27.04.2017

5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

Iesniegšanas termiņš: 28-04-2017 - 31-05-2017

Vērtēšanas termiņš: 01-06-2017 - 30-06-2017

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi 

Apstiprinātie projektu iesniegumi