Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 25.08.2016

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 29-08-2016 - 01-04-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos: 

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka atlases nolikums un tā pielikumi 01.02.2017. redakcijā attiecas uz tiem projektu iesniedzējiem, kas iesniegs projekta iesniegumu, sākot ar 02.02.2017.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 07.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

Grozījumi veikti atbilstoši 30.05.2017 apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”, kuri stājās spēkā 02.06.2017.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka atlases nolikums un tā pielikumi 07.06.2017. redakcijā attiecas uz tiem projektu iesniedzējiem, kas iesniegs projekta iesniegumu, sākot ar 07.06.2017.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 27.11.2019. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

Atlases nolikums un tā pielikumi 27.11.2019. redakcijā attiecas uz projekta iesniedzēju, kas iesniegs projekta iesniegumu, sākot ar 28.11.2019.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 13.02.2020. ir veikti grozījumi 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Atlases nolikums un tā pielikums 13.02.2020. redakcijā attiecas uz projekta iesniedzēju, kas iesniegs projekta iesniegumu, sākot ar 14.02.2020.

 

Programmas ietvaros integrētu teritoriālo investīciju projektu ATLASI veic arī republikas pilsētu pašvaldības

 

Dokumenti un materiāli

Pilsēta, kas izsludina atlasi Projektu iesniegšana (termiņi) – no/līdz Saite uz atlases vietni
Jelgavas pilsētas pašvaldība 03.04.2017.- 30.08.2017. Jelgavas pilsētas domes izsludinātā atlase
Daugavpils pilsētas dome 16.05.2017.-20.12.2017. Daugavpils pilsētas domes izsludinātā atlase

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātā projektu iesniegumu atlase:

 

  • Izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības izglītības nozarē  - 1. atlases kārtai  (12.10.2016. redakcija,  veikti tehniski precizējumi)

 

  • Izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības kultūrizglītības nozarē - 2. atlases kārtai  (12.10.2016. redakcija,  veikti tehniski precizējumi)

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Lauru Ausmani: tālr. 20043974, e-pasts laura.ausmane@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv.. 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi