Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.04.2018

8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-04-2018 - 25-06-2018

Vērtēšanas termiņš: 26-06-2018 - 25-09-2018

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 18.04.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikuma (turpmāk-atlases nolikums) 8. un 13.punktā.

Atlases nolikumā papildināts projekta iesniegumam pievienojamo pielikumu saraksts  -  atlases nolikuma 8.punkts papildināts ar 8.7., 8.8. un 8.9.apakšpunktiem.

Savukārt atlases nolikuma 13.punktā precizētas atsauces uz 8.punkta apakšpunktiem.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 31.05.2018. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 25. jūnijam.

 

Dokumenti un materiāli

 

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par 18.04.2018. grozījumiem

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par atlases termiņa pagarinājumu

Palīgmateriāli

Latviešu un angļu valodā iesniedzamo pielikumu saraksts (18.04.2018. redakcija)
MK noteikumi par SAM 8.2.2. (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju metodika (angļu valodā)
Agija Bistere, CFLA: SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” 1. atlases kārta (11.04.2018.)
Santa Šmīdlere, IZM: Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” 1. atlases kārta” ideja, mērķi un atbalstāmās darbības (11.04.2018.)
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (20.06.2018.)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi