Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.10.2017

8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide

Iesniegšanas termiņš: 12-10-2017 - 13-11-2017

Noslēdzies: 14-03-2018

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi