Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 31.03.2017

9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju

Iesniegšanas termiņš: 03-04-2017 - 05-06-2017

Vērtēšanas termiņš: 06-06-2017 - 06-09-2017

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi