Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.01.2021

9.2.7. Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai

Iesniegšanas termiņš: 18-01-2021 - 18-02-2021

Vērtēšanas termiņš: 19-02-2021 - 18-05-2021

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi