Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.04.2018

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 19-04-2018 - 20-06-2018

Vērtēšanas termiņš: 21-06-2018 - 20-09-2018

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 16. maijā ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. SAM "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 3. kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegšanas termiņu līdz 2018. gada 20. jūnijam. 

 

Dokumenti un materiāli

 

Informatīvi materiāli

11.05.2018. seminārs
SAM 9.3.2. 3. atlases kārta (Agija Bistere, CFLA)
Projektu praktiskā īstenošana: izmaksas, pamatojošie dokumenti (Uģis Žukelis, CFLA)
Iepirkumi: prasības pretendentiem un iepirkuma norise (Irina Lauva, CFLA)
SAM 9.3.2. Veselības aprūpes infrastruktūra (Veselības ministrija)
Citi informatīvi materiāli
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (25.06.2018.)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu

Apstiprinātie projektu iesniegumi