Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 16.03.2016

1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Iesniegšanas termiņš: 18-03-2016 - 17-05-2016

Vērtēšanas termiņš: 18-05-2016 - 19-08-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi