Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 21.04.2022

13.1.4. Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 22-04-2022 - 20-05-2022

Vērtēšanas termiņš: 21-05-2022 - 14-07-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2022. gada 25. aprīlī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums) 1.pielikumā “Projekta iesnieguma pielikumi” (projekta iesnieguma 3. pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”) un 2. pielikumā “13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” tehniskus precizējumus, nomainot izmaksu apakšpozīcijas novietojumu budžeta kopsavilkumā, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par projektā iekļaujamo izmaksu aprēķina kārtību.

Atlases nolikuma pielikumos tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sintiju Laugali-Volbaku tālr. 20380275, e-pasts: sintija.laugale-volbaka@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz: atlase@cfla.gov.lv

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi