Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 29.11.2016

4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta

Iesniegšanas termiņš: 30-11-2016 - 29-11-2017

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Jautājumi un atbildes (23.01.2017.)

Seminārs 19.01.2017.:

Semināra VIDEO
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē un projektu iesniegumu vērtēšana
Biežāk konstatētās kļūdas ES fondu  finansētos iepirkumos
Zaļais iepirkums
Būvniecības dokumentācija ES fondu projektā: kļūdas un ieteikumi

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi