Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 12.04.2017

4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 18-04-2017 - 17-07-2017

Vērtēšanas termiņš: 18-07-2017 - 30-11-2017

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 21.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ir veikti precizējumi - projektu iesniegumu atlases nolikumā, projekta iesnieguma veidlapā un tās aizpildīšanas metodikā, apliecinājumā par projekta realizāciju, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā, kā arī tehniski ekonomiskajā pamatojumā.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2017. gada  30. oktobrim ir pagarināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš. 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2017. gada  30.novembrim ir pagarināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra  noteikumiem Nr.665 “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2017.gada 24.novembrī ir veikusi grozījumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā.

 

Dokumenti un materiāli

 

PAPILDU DOKUMENTI

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  (21.06.2017. - par grozījumiem atlases nolikumā)
Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (27.10.2017. - par projektu vērtēšanas termiņa pagarinājumu)

 

INFORMATĪVI MATERIĀLI

28.06.2017. semināra prezentācijas

Vispārīga informācija par SAM 4.3.1. pirmo projketu iesniegumu atlases kārtu (Ekonomikas ministrija)
Projekta iesnieguma sagatavošana (CFLA)
SAM 4.3.1. projektu atlases nolikuma grozījumi (CFLA)
Biežāk uzdotie jautājumi par SAM 4.3.1. projektu iesniegumu atlasi26.04.2017. semināra prezentācijas un video

Vispārējie nosacījumi projektu īstenošanai (Ekonomikas ministrija)
Iepirkums (Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104) (CFLA)
Biežāk pieļautās kļūdas ES finansēto projektu publiskajos iepirkumos (IUB)
Projekta īstenošana un uzraudzība, iepriekšējā plānošanas periodā pieļautās kļūdas līdzīgās programmās, to sekas – piemērotās finanšu korekcijas (CFLA)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana e-vidē. Projekta iesnieguma vērtēšana (CFLA)
Informācija, kā kļūt par KP VIS lietotāju (projekta iesniegšana e-vidē) (CFLA)

 

Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (21.06.2017.)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi