Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 30.10.2017

4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 01-11-2017 - 01-02-2018

Vērtēšanas termiņš: 02-02-2018 - 02-05-2018

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2017.gada 5.decembrī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 4. pielikumā “Otrās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 11. janvārī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa”;
 • Projekta iesnieguma veidlapas pielikumā “Apliecinājums par atbilstību prasībām un projekta realizāciju”;
 • Projekta iesnieguma veidlapas pielikumā “SAM 4.3.1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriju aprēķinos nepieciešamās vērtības”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4. pielikumā “Otrās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.448 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””, 2018.gada 10. oktobrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.1.pielikums  “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
 • 5.2.pielikums “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” .

 

Dokumenti un materiāli

PAPILDU DOKUMENTI

 

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par 05.12.2017. grozījumiem

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par 11.01.2018. grozījumiem

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par 10.10.2018. grozījumiem

07.12.2017. seminārs - prezentācijas, videoieraksts

Semināra videoieraksts
Vispārējie nosacījumi projektu īstenošanai (EM)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana e-vidē. Projekta iesnieguma vērtēšana. Biežāk konstatētās kļūdas (CFLA)
Projekta īstenošana un uzraudzība (CFLA)
Informācija, kā kļūt par KP VIS lietotāju (CFLA)
Finansējuma piesaistes iespējas no Attīstības finanšu institūcijas Altum (Altum)

 

Informatīvi materiāli

Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (30.01.2018.) 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi