Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 28.04.2017

5.2.1.2. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide, 2.kārta

Iesniegšanas termiņš: 08-05-2017 - 28-07-2017

Vērtēšanas termiņš: 31-07-2017 - 31-10-2017

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Par projektu iesniegumu atlases jautājumiem iespējams pieteikties uz individuālām konsultācijām, rakstot uz e-pastu atlase@cfla.gov.lv

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 15.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas ““Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi