Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 28.08.2017

5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 1. uzsaukums

Iesniegšanas termiņš: 14-09-2017 - 01-03-2018

Vērtēšanas termiņš: 02-03-2018 - 01-09-2018

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2017. gada 11. decembrī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārtas “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 4. janvārī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārtas “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka līdz 2018. gada 1. septembrim ir pagarināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš. 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumiem Nr. 307 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi”” un Eiropas Komisijas 2018. gada 19. jūlija lēmumu “Par valsts atbalstu SA.51191 (2018/N) – Latvija. Grozījumi attiecībā uz atbalstu atkritumu pārstrādes veicināšanai (ex SA.46525 (2016/N))” ir palielināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” trešās atlases kārtai “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, par ko ir izsludināta šī projektu iesniegumu atlase – tas ir 32 329 660 euro.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi

 

 

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi