Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 01.03.2022

6.1.7.2. Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā

Iesniegšanas termiņš: 02-03-2022 - 02-06-2022

Vērtēšanas termiņš: 03-06-2022 - 04-07-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2022. gada 17. jūnijā ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa “Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums) 2. pielikumā “6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa “Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”, recizējot skaidrojumu par izmaksu apakšpozīcijas novietojumu projekta iesnieguma 3. pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par projektā iekļaujamo izmaksu atspoguļošanu.

Atlases nolikuma pielikumā tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta 01.02.2022. noteikumi Nr. 83 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.2. pasākuma "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi"

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi