Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 18.08.2016

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

Iesniegšanas termiņš: 08-06-2021 - 30-11-2021

Noslēdzies: 16-07-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2021.gada 4.jūnijā ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 3.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (JAUNS!) - veikti precizējumi 11.06.2021.

 

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv , vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi