Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 18.08.2016

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

Iesniegšanas termiņš: 29-12-2021 - 29-03-2022

Vērtēšanas termiņš: 30-03-2022 - 29-04-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2021.gada 28.decembrī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 3.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2021.gada 4.jūnijā ir veikti grozījumi darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 3.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
  • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (JAUNS!) - veikti precizējumi 11.06.2021.

 

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv , vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi