Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 15.03.2018

8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 19-03-2018 - 18-05-2018

Vērtēšanas termiņš: 19-05-2018 - 18-08-2018

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

 

Palīgmateriāli

Latviešu un angļu valodā iesniedzamo pielikumu saraksts
MK noteikumi par SAM 8.2.2. (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (angļu valodā)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju metodika (angļu valodā)
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (14.05.2018.)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi