Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 06.01.2022

8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 10-01-2022 - 10-03-2022

Vērtēšanas termiņš: 11-03-2022 - 11-04-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

02.03.2022. grozīts projektu iesniegumu atlases nolikums, pagarinot projektu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 10. martam

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi