Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 25.07.2016

8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai

Iesniegšanas termiņš: 27-07-2016 - 26-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 27-08-2016 - 28-11-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi