Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.01.2019

3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 15-01-2019 - 30-04-2019

Vērtēšanas termiņš: 01-05-2019 - 30-07-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Uzmanību! No 2019. gada 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai obligāti izmantojama Elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

Piekļūt tai iespējams, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai pretendētu uz de minimis atbalstu:

 • uzskaites sistēmā jānorāda MK noteikumu Nr.715 1. pielikumā noteiktā informācija.
 • jāpārbauda, vai sistēmā ir iekļauti dati par pretendentam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu.
 • Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, papildus minētajai informācijai jāaugšupielādē atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

 

Ja programmas otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros netiek izmantots viss plānošanas reģioniem pieejamais finansējums, atlikušo finansējumu, t.sk. arī programmas pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros neizmantoto finansējumu, izmanto, lai atbalstītu nākamo projekta iesniegumu ar augstāko punktu skaitu Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā pēc visu apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas un sadarbības iestādei atkārtotai izvērtēšanai nodoto projektu iesniegumu vērtēšanas procesa pabeigšanas

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas kritērijos, kas apstiprināti ar Uzraudzības komitejas 2019. gada 12. marta lēmumu Nr. L-2019/03. Atbilstoši grozījumi tiks iestrādāti atlases nolikumā un tā pielikumos.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2019.gada 4.aprīlī ir veikti grozījumi 3.1.1.5.pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā un tā pielikumos, t.sk. pagarinot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2019. gada 30. aprīlim. 

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā ir precizēts arī dokuments “Atbildes uz interesentu jautājumiem”.

 

2020. gada 18. augustā ir veikti grozījumi 3.1.1.5.pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā un tā pielikumā.

 

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Publikācija 05.04.2018. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Publikācija 20.08.2020. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Santu Ozolu-Tīrumu: tālr. 29627776, e-pasts santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Palīgmateriāli

Atbildes uz interesentu jautājumiem (29.04.2019.)
Ieteicamā garantijas vēstules forma

 

19.02.2019. seminārs

Semināra VIDEO ieraksts

SAMP 3.1.1.5. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumi:

 1. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošana, t.sk., kas ir mainījies,
 2. sasniedzamie rezultāta rādītāji,
 3. biežāk uzdoto jautājumu apskats.

ES fondu projektu e-vide (turpmāk – KP VIS) un tās lietošana:

 1. kas ir KP VIS,
 2. kā kļūt par KP VIS lietotāju,
 3. KP VIS e- vides iespējas un priekšrocības,
 4. KP VIS lietotāju tiesības.

SAMP 3.1.1.5. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasības:

 1. projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē (KP VIS),
 2. projektu iesnieguma vērtēšanas process un tā būtiskākie aspekti,
 3. finanšu disciplīnas jautājumi.

Projekta īstenošanas pamata posmi, biežāk pieļautās kļūdas.

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi