Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.12.2016

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 13-12-2016 - 31-05-2017

Vērtēšanas termiņš: 01-06-2017 - 31-08-2017

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 20.04.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Ir veikti precizējumi - projektu iesniegumu atlases nolikumā un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā:

  • ir pagarināts projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 31.maijam;
  • veikti grozījumi atlases nolikumā, redakcionāli precizējot projektu iesniedzējiem izvirzītos nosacījumus un papildinot nolikumu ar  papildus iesniedzamajiem dokumentiem,
  • atbilstoši veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā, veikti precizējumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā,
  • veikti redakcionāli precizējumi projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodikā

 

Dokumenti un materiāli

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  (19.12.2016. - par grozījumiem atlases nolikumā) 

Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"  (20.04.2017. - par grozījumiem atlases nolikumā)

Infografika Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos

 

Atbildes uz jautājumiem (aktualizēts 05.04.2017.)
Informatīvs materiāls par mikro, mazā un vidējā uzņēmuma un grūtībās nonākuša uzņēmuma statusa noteikšanu
Palīgmateriāls pārskata “Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām un ražošanas procesa novērtējums” aizpildīšanai

Seminārs (03.01.2017.)

Semināra VIDEO

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana

Projektu iesniegumu vērtēšana

Energoefektivitātes novērtēšana un uzņēmuma energoaudits

Energoefektivitāti paaugstinošie projekti un to piemēri

Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē

Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi